КУЛТУРА

ЗА ЧИТАЛИЩЕ “ЗВЕЗДИЦА”


Читалище “Звездица” в село Розино е основано през 1898 година от 15 ентусиазирани младежи,

предимно учители, които поддържат културно-просветната дейност в селото.

Работата се ръководи от  настоятелство. Читалищната сграда е построена през 1975 година.

Читалището разполага с 13 095 тома, в 15 литературни раздела.
Към читалището съществуват  самодейни състави.

Периодично в читалището се организират изложби, свързани са с предстоящи събития и празници, отразяващи предимно историята на селото, живота, бита и културата на различните етноси, живеещи в село Розино.

Най-богатата като съдържание изложба е свързана с празника на селото, който се състои през м.юни.

ЗА  ПРАЗНИКА НА РОЗАТА


В Розино  специално място заема традиционният Празник на маслодайната роза. На събора ще присъстват местни жители, техни роднини и гости на селището.

Празникът се празнува за първи път през 1903 г. Традиционно се провежда през първия уикенд на месец юни. От дълги години преработката на розовия цвят е основен  поминък  за региона . В село Розино първият  празник на розата се е състоял през 1946 година, когато в края на розобера се провежда селски събор и тази традиция продължава и днес .

Розата е символ на нашия регион и олицетворение на едно от богатствата, които притежава страната ни.