Дни на възрожденската и патриотична песен в гр. Клисура

Днес се откриха дните на възрожденската и патриотична песен в гр. Клисура .

Участие взеха самодейци и ученици от с. Розино !